وبلاگ

وبلاگ مدبران

نرم افزارهای DLP ابزارهایی هستند که از خروج اطلاعات مهم سازمان از طریق درگاه های مختلف توسط کارمندان جلوگیری می کنند. برترین DLP های سال 2017 به انتخا...
اولین بار در نمایشگاه Cebit آلمان بخش جذابی بنام Tech Talks به نمایشگاه اضافه شد که در آن اساتید صاحبنام از شرکتهای مطرح دنیا بمدت 30 دقیقه یک ارائه ج...